Welkom bij BNV.

BNV= Belgisch Nationaal Verbond dat instaat voor de inrichting van de nationale golfbiljartcompetitie, in naam van de Belgische Golfbiljartbond (BGBvzw). Het verbond heeft als doel het verspreiden, propageren en stimuleren van de golfbiljartsport. Daartoe mag zij alle middelen aanwenden. Zij dient ervoor te zorgen, de kwaliteit van de golfbiljartsport en de sportiviteit te waarborgen of te verbeteren.

Het BNV bestuur ondergaat  metamorfose n.a.v. het ontslag van dhr. Patrick Van Lier.

Er liggen plannen op tafel om de nationale competitie nieuwe impulsen te geven.

BNV letterwaarden zullen volgend seizoen worden afgeschaft.

BNV is nu ook te raadplegen op facebook.Tips, info en ide├źn kan je plaatsen.